تعرفه هاي ترجمه ي ما به صورت سالانه تعيين خواهد شد و برخلاف سايت هاي مشابه كه كيفيت هاي طلايي، نقره اي و برنز دارند ما كار بي كيفيت نداريم و كيفيت طلايي را ارايه مي دهيم.


هر صفحه ي استاندارد بیش از 50 صفحه بیش از 100 صفحه

متون عمومي، ادبي و علوم پايه

7000 تومان 10 درصد تخفیف

20 درصد تخفیف

متون مهندسي

(برق، كامپيوتر، صنايع، عمران، معماري، حسابداري، نساجي، هوافضا و ...)

8000 تومان 10 درصد تخفیف

20 درصد تخفیف

متون پزشكي، پيراپزشكي، بيوتكنولوژي، ميكروبيولوژي و ....

10000 تومان 10 درصد تخفیف

20 درصد تخفیف

متون حقوقي و فلسفي

11000 تومان 10 درصد تخفیف

20 درصد تخفیف

 

فارسي به انگليسي هر صفحه ي استاندارد 14000 تومان.
هر صفحه ي استاندارد 250 كلمه است.


هم اكنون می توانید ترجمه های خود را به ما بسپارید
آسان ، سریع و با کمترین قیمت


ارسال جهت ترجمه